Αρχική Σελίδα > Ειδήσεις > Industry News > Old Clothes will Be Able to "M.....
Πιστοποιήσεις
Επικοινωνήστε μαζί μας
Επικοινωνήστε τώρα

Ειδήσεις

Old Clothes will Be Able to "Melt" and Recycled

  • Συγγραφέας:Lisa Zhang
  • Απελευθερώστε για:2017-04-10
Most of the people will always be out of a large number of old clothes, these old clothes will eventually be discarded in the landfill. Now the Scientists at the University of Alto in Finland have designed a way to "melt" the old clothes and use it to make new materials. One of the challenges of textile recycling is that clothing is usually made of fabric mix, such as cotton polyester. With this in mind, the Alto research team turned to an ionic liquid called 1,5-diazabicyclo [4.3.0] non-5-ene.
Previously, this liquid had been used to dissolve cellulose from wood pulp waste, resulting in a solution that could be spun into environmentally friendly clothing fibers. This time, scientists use ionic liquids to dissolve cotton in cotton / polyester blends to degrade them into cellulosic solutions. After filtering out the polyester, the solution is spun into fibers, just like cellulose in wood pulp.
Scientists are studying how to make new fibers from recycled polyesters, thereby improving the efficiency of the technology. They also want to recover dyes from discarded fabrics.