Αρχική Σελίδα > Ειδήσεις > Industry News > The new environmentally friend.....
Πιστοποιήσεις
Επικοινωνήστε μαζί μας
Επικοινωνήστε τώρα

Ειδήσεις

The new environmentally friendly yarn dyeing process can reduce waste and water consumption

  • Συγγραφέας:Lisa Zhang
  • Απελευθερώστε για:2017-04-07
We are SpinDye has created a new process for dyeing synthetic fibers that reduces waste water pollution without sacrificing the quality or color of the dyed fabric. The Swedish company has a strong focus on sustainability and environmental protection, reducing or eliminating waste wherever possible. Its process minimizes not only waste water, but also garbage and chemicals.   
The company takes a new approach to dyeing fabric. The pigment is added to raw synthetic material, dyeing it before the material is spun into yarn or woven into fabric. Because of this, the process requires very little water. It can be used for all synthetic materials, including nylon, polyester, and rayon. After being dyed, the fabric can be processed normally, such as by adding a coating to it.